El Consell Consultiu és l’òrgan de caràcter consultiu on s’integren els sectors socials, acadèmics, culturals, professionals, econòmics i entitats privades sense finalitat de lucre, que persegueixin finalitats d’interès general concurrents amb les pròpies del Consorci.
Consell Consultiu del 29 de juny de 2017
Sessió del Consell Consultiu del 29 de juny de 2017 | Arxiu del Parc

President:

Marià Martí Viudes
Consorci del Parc de Collserola

Vicepresident:

Vicenç Sureda Obrador
Diputació de Barcelona

Entitats membres:

ADENC

Josep Riba Vilanova,

2. AGRUPACIÓ EN DEFENSA DE L’ENTORN ALNUS

Josep Miquel Mallafré Serracanta

3. AJUNTAMENT CERDANYOLA VALLÈS

Laura Rodríguez Morera

4. AJUNTAMENT DE BARCELONA DISTRICTE VII HORTA-GUINARDÓ

Carles Mas Lloveras

5. AJUNTAMENT DE BARCELONA DISTRICTE V SARRIÀ-SANT GERVASI

Maribel Sánchez Lorán

6. AJUNTAMENT DE BARCELONA DISTRICTE VIII NOU BARRIS

Xavier Larrosa González

7. AJUNTAMENT MOLINS DE REI

Mònica Santamans Forés

8. AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Joan Puigdomenech

9. AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Manuel Leiva Velazquez

10. AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

Pere Orriols Tubella

11. AJUNTAMENT DEL PAPIOL

Olga Meca Torrents

12. AJUNTAMENT MONTCADA REIXAC

Judith Mojeda Utrera

13 AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Pilar Díaz Romero

14. AMICS DE LA NATURA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Enric Llorella Muruzábal

15. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE MONT D’ORSÀ – VALLVIDRERA

Damià Gibernet Pahissa

Salvador Ferran I Raubert

Roser Argemí Abadal

16. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JUST DESVERN

Jaume Taxé Fàbregas

José Miguel Sebastián

17. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE MONTBAU

Xavier Bentué

18 ASSOCIACIÓ PUNT INTERACCIÓ COLLSEROLA

Ainhoa Roca Vielva

19. ASSOCIACIÓ VEÏNS CANYELLES

Alberto López Parras

20. CAMBRA OFICIAL DE LA PROPIETAT URBANA DE BARCELONA

Hilario Rabal Oroz

21. CENTRE D’ECOLOGIA I PROJECTES ALTERNATIUS (CEPA)

Oleguer Farras I Jane

Eva Mas Trepat

22. CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

Ignasi Forcada Salvadó

23. CENTRE EXCURSIONISTA MOLINS DE REI

Marià Caimó Hernández

24. CLUB EXCURSIONISTA DE GRÀCIA

Dolors Làzaro Palau

25. CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT

Francesc Cruces Socasau

26. CLUB VELERS COLLSEROLA

Josep Closas Solà

27. COL.LECTIU AGUDELLS – ECOLOGISTES EN ACCIÓ CATALUNYA

Francesc Bernat Oller Juncosa

28 COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA (CCOO)

Salvador Clarós Ferret

29. DEPANA

Francesc Espinal Trias

30. ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX

Joaquim Castelló López

31. ETSAV

Joan Puigdomènech Franquesa,

32. FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA

Francisco Javier Valencia Mateos

33 FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS I VEÏNES DE BARCELONA

Esther Argelich Martínez

34. FEDERACIÓ ENTITATS EXCUSIONISTES DE CATALUNYA

Antoni Pardinilla Rovira

35. FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI

Gerard Badia Esbrí

36. GRUP D’ESTUDIS LOCALS

Domènec Miquel I Serra

37. INSTITUCIÓ CATALANA D’HISTÒRIA NATURAL (ICHN)

Xavier Escuté Gasulla

38. INSTITUT CATALÀ D’ORNITOLOGIA

Marc Recasens Anton

39. SECCIÓ EXCURSIONISTA “SEAS”

Pere Aceitón Marín

40. SERVEI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT

Ruben Estela García

41. SOCIETAT CAÇADORS DE SANT JUST DESVERN

Joan Vendrell González

42. SOCIETAT DE CAÇADORS LA FLORESTA

Agustín Del Rio Martín

43. SOCIETAT CAÇADORS L’ARDILLA CERDANYOLA VALLÈSº

Francisco Javier Valencia Mateos

44. SOCIETAT CAÇADORS L’HARMONIA D’HORTA

Juan Marín Mayordomo

Juan Carlos Montagut Viñas

45. SOCIETAT CATALANA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

Juanjo Butrón

Margarida Feliu

46. SOCIETAT CATALANA D’HERPETOLOGIA

Josep Roca Elias

47. SOCIETAT DE CAÇADORS SANT FELIU DE LLOBREGAT

Miguel Durán González

48. UNIÓ DE PAGESOS BAIX LLOBREGAT

Josep Cuscó Moyes

Ramon Figueras Garriga

49. UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE GRÀCIA

Jordi Font Plana

50. UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Ferran Rodà De Llanza

51. UNIVERSITAT DE BARCELONA FACULTAT DE BiOLOGIA

Antoni Gómez Bolea

52. CLUB MUNYANYENC SANT CUGAT

Francesc Cruces Socasau

53. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANTA MARIA DE VALLVIDRERA MAS SAURÓ

Bart Srebbick

54. IaaC -INSTITUTE FOR ADVANCED ARCHITECTURE OF CATALONIA-

Antoni Nicolau Martí

Actes resumides de les darreres sessions

Sessió de 12 de desembre de 2016

En data 12 de desembre de 2016 va tenir lloc una sessió ordinària del Consell Consultiu. Entre d'altres aspectes, en el si de la reunió es va informar i debatre al voltant de la modificació de determinats preceptes de les Ordenances del Parc pel que fa a les activitats col.lectives, així com una proposta d'ordenança municipal de regulació d'ús de la bicicleta.

Fruit d'un altre debat, els membres del Consell van adoptar un acord en virtut del qual van demanar a la Generalitat de Catalunya que només s'acceptés l'activitat cinegètica al Parc de Collserola per a la regulació de poblacions d'espècies d'animals que s'han sobredimensionat o que s'han descontrolat; que se n'informés suficientment; que se senyalitzés i que es comuniqués amb suficient entitat o contundència perquè la gent n'estigui assabentada; i que s'elaboressin estudis al respecte.

També es va comptar amb l'aportació de la Sra. Laura Diéguez, en representació de CCOO, que va presentar el projecte d'adaptació al canvi climàtic Life Clinomics, promogut per la Diputació de Barcelona.

Sessió de 28 de juliol de 2016

En data 28 de juliol de 2016 va tenir lloc una sessió ordinària del Consell Consultiu. En el decurs de la reunió, la Sra. Màrian Navarro, tècnica del Servei d'Ús Públic, Divulgació i Educació Ambiental del Consorci, va explicar les actuacions que s'havien dut a terme en el semestre darrer quant a la regulació de l'ús públic al Parc. En concret, la Sra. Navarro va fer referència a la constitució d'una Taula permanent de l'ús públic, constituïda per tècnics municipals i del Consorci, que estaven treballant en l'elaboració d'uns criteris de gestió nous per a les autoritzacions col.lectives, així com una diagnosi de la situació actual de l'ús de la bicicleta, acompanyada d'un seguit de mesures correctives.

Seguir llegint...

Sessió de 16 de desembre de 2015

En data 16 de desembre de 2015, va tenir lloc una sessió ordinària del Consell Consultiu. En aquesta reunió, es va generar un debat al voltant de les activitats físico-esportives al Parc, a partir d'un document tècnic regulador d'aquestes pràctiques, que la cap del Servei d'Ús Públic, Sra. Isabel Raventós, va sotmetre a la consideració dels membres del Consell, en el marc d'un procés de cerca de consens amb les entitats i els agents implicats.